Student Track

Centrul European de Studii Manageriale in Administrarea Afacerilor şi Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova
Organizează anual Sesiune de comunicări ştiinţifice pentru studenţi şi masteranzi
Cercetări studențești în business, management, finanțe și contabilitate

Domenii:

Responsabil activitatea de cercetare științifică a studențlor și masteranzilor:

Lect.univ.dr. Cristina BARBU
Asist.univ.dr. Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANUWebsite: http://www.cesmaa.org/student_track.php
Email: cesmaa_research@yahoo.co.uk