Projects

Granturi și proiecte de cercetare

Proiect de cercetare nr. 248/28.01.2013 "Riscuri și alternative în asigurările tranzacțiilor de pe piața produselor și serviciilor bancare".

Director de proiect:

conf. univ. dr. Dragoș Ilie

Raport de cercetare

Grant AT_codCNCSIS_10/2007, Contract nr:80GR/25.05.2007 si nr. 50612/11.06.2008 “Reengineringul organizational ca solutie eficienta pentru restructurarea de fond a afacerilor. Studiu de caz privind elaborarea proiectelor de reenginering folosind tehnologii informationale”. Director de grant: conf.univ.dr. Laura STEFANESCU

Director de proiect:

conf. univ. dr. Laura Ștefănescu

Raport de cercetare

Proiect de cercetare nr. 11/15.01.2009 “Noi oportunitati de finantare a întreprinderii”.

Director de proiect:

conf. univ. dr. Mădălina Constantinescu

Raport de cercetare

Proiect de cercetare nr. 13601/08.04.2008 “Evolutia capitalului firmei. Prognoze pe termen mediu si lung”.

Director de proiect:

conf. univ. dr. Laura Ungureanu

Raport de cercetare

Proiect de cercetare nr. 3908/17.11.2008 “Studiu financiar-contabil privind posibilitatile de accesare a fondurilor structurale postaderare în mediul privat”.

Director de proiect:

conf. univ. dr. Simona Manea

Raport de cercetare

Proiect de cercetare nr. 267/09.11.2006 “Utilizarea pachetului de programe Ciel în cadrul procesului de învatamânt superior de specialitate”.

Director de proiect:

conf. univ. dr. Anca Mădălina Bogdan

Raport de cercetare