Photo Gallery

Imagini din activitatea de cercetare a CESMAA (reuniuni, mese rotunde, ședințe de lucru, ședințe informative)

Reuniunile de lucru ale membrilor echipei de cercetare pentru Grantul AT_cod10 ”Reengineeringul organizational ca solutie eficienta pentru restructurarea de fond a afacerilor. Studiu de caz privind elaborarea proiectelor de reengineering folosind tehnologii informationale” finantat de CNCSIS prin contractul 80GR/25.05.2007-50612/11.06.2008.

The 2nd International Conference on „Business and Information Technologies. New Approaches”, Craiova, 24-25 October, 2008

Sedinte de informare ale responsabililor cu cercetarea stiintifica cu privire la granturi, proiecte europene, conferinte.